Oudere gedichten

HET NIEUWE WOORD

Moet ik mij vervoegen of verbuigen,
vroeg het nieuwe woord bedeesd.
De dichter sprak: dat staat je vrij
maar als je het verbuigen vreest,
vervoeg je dan gerust bij mij.
Je maakt wel niet zelfstandig naam,
maar wie je leest die merkt:
hier staat een woord dat werkt!

(Ongepubliceerd)

STRATEGO

Hij stelde zorgvuldig zijn stukken op:
alle hindernissen en valkuilen,
soldaten, majoor, generaal,
heel het explosief materieel –
en speelde een potje stratego
tegen zichzelf.
Listig vals spelend
wist hij te winnen.

(Ongepubliceerd)