Publicaties

2017

God in ons midden

Corja Bekius, Andries Govaart, Cocky Fortuin-van der Spek en Ingrid de Zwart

Een meditatieve kalender voor huis en kerk om te lezen op de weg naar Kerstmis en in de kersttijd. Thema’s zijn: de weg naar binnen, waken en wachten, verlangen naar licht, gerechtigheid doen, hoop op vrede, een kind ons geboren. Met schilderijen, foto’s en teksten van Corja Bekius en gedichten en liedjes van Andries Govaart.


Bij deze kalender, die niet gebonden is aan een bepaald leesrooster, is een werkboekje samengesteld voor kinderkerk, school en thuis. In het werkboekje zijn de thema’s gekoppeld aan bijbelse figuren die in advent en kersttijd een centrale rol spelen: David, Johannes de Doper, Jesaja met zijn profetieën, Maria, de herders en de wijzen. Elke week komt een duif aanvliegen met een verhaal, achtergrondinformatie en verwerkingsmogelijkheden. Dit materiaal is gemaakt door Cocky Fortun-van der Spek en Ingrid de Zwart.

Uitgave: Docete (www.docete.nl)

 

afbeelding-brochure-uit-aarde

 2016

Uit aarde

Corja Bekius & Andries Govaart (red.), met medewerking van Arie Boers, Kees Bregman, Maarten den Dulk, Machteld van Woerden en Ingrid de Zwart

In dit project wordt de kwetsbaarheid van het bestaan in teksten en beelden gevat. De teksten zijn liederen (of delen van liederen) en een gedicht van Andries Govaart, waar Corja Bekius schilderijen bij maakte. Ook zijn twee oudere gedichten van haar hand van een beeld voorzien. Maar teksten en beelden gaan niet alleen over kwetsbaarheid en gebrokenheid, ze spreken ook van veerkracht, vertrouwen en uitzicht.

Het project bestaat uit een meditatieve brochure met beeldmateriaal en teksten, een muziek cd met veertien liederen van Andries Govaart, opgenomen onder leiding van Arie Boers, een werkboek met liturgisch materiaal (liederen, gedichten, gebeden, overwegingen en werkvormen) om zelf vieringen en rituelen mee samen te stellen. Plus een tiental opzetten voor groepswerk met volwassenen en kinderen. En en cd-rom met daarop alle teksten en beelden, inclusief Powerpoint presentaties en video’s met beeld en geluid.

Uitgave: Stichting Docete, Houten (www.docete.nl)
het licht speelt2015

Corja Bekius, Tini Brugge & Andries Govaart (red.):
Het licht speelt. Van Pasen naar Pinksteren.
Met medewerking van Arie Boers, Kees Bregman, Leo Mock en Machteld van Woerden.

Het project bestaat uit een geïllustreerde brochure – Het licht speelt – met beelden, gebeden, gedichten en liederen die voor de tijd van Pasen naar Pinksteren zijn bijeengebracht voor gebruik in vieringen en thuis. De schilderijen in deze uitgave zijn van Corja Bekius, die ook enkele gedichten schreef. De liederen zijn geschreven door Andries Govaart. Tini Brugge maakte voor deze periode een serie symbolische bloemschikkingen.
Bij de brochure is een werkboek met cd-rom met achtergrondinformatie, gedichten en gebeden en alle beelden. Op een muziek-cd staan 11 liederen van Andries Govaart + het Ruth-lied, gezongen door een kleine groep zangers onder leiding van Arie Boers.
(www.docete.nl)

ruth2013

Ruth, een verhaal van hoop – Docete 2013.
Een platenboekje met schilderijen en gedichten bij het boek Ruth.

‘In acht schilderijen verbeeldt Corja Bekius het verhaal van Ruth. Een verhaal met vele lagen dat tot de verbeelding van velen spreekt. Naast elke afbeelding is de betreffende Bijbeltekst geplaatst, gevolgd door een gedicht of meditatieve tekst, geschreven door Corja Bekius en Kees Bregman. Naast de acht schilderingen over Ruth zijn vier vensters afgebeeld die corresponderen met het kerkelijk jaar. Tenslotte is een lied voor liturgisch gebruik opgenomen dat bij dit onderwerp is geschreven door Jeannette van Andel en Arie Boers.’
www.docete.nl

Corja Bekius & Kees Bregman (red.): Werkboek bij Ruth, een verhaal van hoop.
Met medewerking van Anne-Mareike Wetter, Machteld van Woerden, Andries Govaart, Ingrid de Zwart en Suzanne Korevaar. Docete 2013.

‘Het werkboek bij het beeldverhaal Ruth, een verhaal van hoop van Corja Bekius bevat een keur aan materiaal om in te grasduinen en mee te werken, zowel persoonlijk als in groepsverband. Bij het werkboek wordt een cd-rom geleverd met daarop een powerpoint van de schilderijen en een groot deel van de teksten uit het boek die, voor eigen gebruik, uitgeprint kunnen worden.’
www.docete.nl

 

OUDER WERK

Ongebroken wit – Kampen: Kok 2005.         ongebrokenwit
Een bundel met 32 gedichten.

 

 

 

 

 

Een blauwe tuin – Kampen: Kok 2002.blauwetuin
Een kleine bundel met 20 gedichten en (veel) eigen foto’s.

 

 

 

 

 

In het oecumenische maanblad Open Deur (Boekencentrum) zijn geregeld gedichten en korte stukjes van Corja Bekius te vinden. Zie: www.open-deur.nl